Zaměstnanecká půjčka

 • Úvod
 • Výběr půjčky
 • Zaměstnanecká půjčka

Komu je zaměstnanecká půjčka určena:

 • zaměstnanecký úvěr je určen zaměstnancům se stálým příjmem ze zaměstnání (po zkušební době)
 • důchodcům (výsluhová renta, starobní důchod, invalidní důchod)
 • osobám pobírajícím mateřský/rodičovský příspěvek

Charakteristika zaměstnanecké půjčky:

 • výše zaměstnaneckého úvěru: 10.000 Kč – 166.000 Kč
 • poplatek: bez poplatku za zprostředkování úvěru
 • splatnost: 12 – 60 měsíců
 • splácení: pravidelné měsíční splátky v konstantní výši (bezhotovostní převod)
 • výplata zaměstnaneckého úvěru: bezhotovostně na účet klienta

Podmínky pro schválení půjčky:

 • podmínkou pro schválení zaměstnaneckého úvěru pravidelný měsíční příjem
 • věk žadatele o úvěr: min. 18 let (nad 70 let je vyžadován spoluúčastník)
 • trvalý pobyt na území ČR
 • při nízké bonitě žadatele je vyžadován spoluúčastník

Výhody této půjčky:

 • účel použití poskytnutých finančních prostředků je zcela na klientovi – nepožadujeme po klientovi informaci, jakým způsobem úvěr využije
 • nárok na zvýhodněný úvěr při splácení zaměstnaneckého úvěru bez upomínky
 • možnost odkladu splátek při dodržení smluvních podmínek

Požadované doklady:

 1. kopie občanského průkazu klienta – žadatele o zaměstnanecký úvěr (případně spoluúčastník)
 2. originál potvrzení zaměstnavatele o přijmu (případně i spoluúčastník)
 3. u důchodců kopie důchodového výměru nebo ústřižek aktuální složenky
 4. dokumenty dokladující případné další příjmy (sociální dávky, výživné, apod.)
 5. zřízení inkasa ve výši požadované splátky
Kontaktujte nás

PROFI CREDIT Czech, a. s.
nábřeží Závodu míru 2739
530 02 Pardubice

VOLEJTE ZDARMA 800 525 526
e-mail proficredit@proficredit.cz